Kommunehelsetenesta

Til toppen
12406: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalte fysioterapeutårsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte fysioterapeutårsverk (årsverk):
31.12
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *
avtaleform
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 19 Valgte 0

Må velges *

Totalt 7 Valgte 0


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjoner og avtaleform - bydeler

Brukerveiledning for statistikkbanken