Kommunehelsetenesta

Til toppen
12401: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler, etter helsekontroller (B) 2015 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Andel barn (prosent):
prosent
Barn (antall):
antall
Referansetid
Andel barn (prosent):
31.12
Barn (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
helsekontroller
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 19 Valgte 0


Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler i Oslo

Brukerveiledning for statistikkbanken