Registrerte arbeidsledige

Til toppen
12334: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanningsnivå og fagfelt 2015M11 - 2020M03
Sist endret
21.04.2020
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Inge Kvalstad, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4885
ink@ssb.no

Måleenhet
Personer registrert helt arbeidsledige:
personer
Referansetid
Personer registrert helt arbeidsledige:
Utgangen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
utdanningsnivå
Må velges *
fagfelt
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 og nyere årganger inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen på høyeste utdanningsnivå (nivå 1). For mer informasjon, se Om statistikken.

Tallene på registrerte ledige etter utdanning må ikke forveksles med NAVs ledighetstall etter utdanning. NAVs tall viser arbeidssøkernes selvrapporterte høyeste påbegynte utdanningsnivå. SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av fullførte utdanninger. For mer informasjon, se Om statistikken.

Tallene oppdateres kun èn gang i året fra og med 2015. Statistikkmåned november.

Prikking Alle ett-tall og to-tall i tabellen er prikket for å ivareta personvernet. I tillegg er det foretatt sekundærprikking der dette har vært nødvendig. Sekundærprikking gjøres for å unngå at man regner ut prikket-verdi basert på I alt-verdiene i tabellen.
Det er brudd i tidsserien for registrerte ledige fra 2018, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For mer informasjon om bruddet, se: NAV sin uttalelse.
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken