Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

12323: Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter (i investering) , Overføringsinntekter med krav til motytelse, ekskl. mva-kompensasjon ,

Valgt 0 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommuneregnskap på kostra-skjema 0C. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskassa'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12113 'Økonomisk oversikt investering fylkeskommune, etter art (F)'

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.