Avfall frå hushalda

12313: Mengder husholdningsavfall, etter materiale og behandling (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

materiale Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

behandling

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.09.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Måleenhet
Mengde (tonn):
tonn
Referansetid
Mengde (tonn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser mengder husholdningsavfall samlet inn hjemme hos husholdningene og det som er levert direkte på gjenvinningsstasjon.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken