Utenrikshandel med varer

Til toppen
12308: Utenrikshandel med varer. Foreløpige og reviderte månedstall 2016M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Verdi (1 000 kr):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
import/eksport
Må velges *
varegruppe
Må velges *
publiseringsmåned
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 56 Valgte 1

import/eksport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

publiseringsmåned
Må velges *

Totalt 14 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken