Elevar i grunnskolen

Til toppen

12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) 2015 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gruppestørrelse (antall) , Gruppestørrelse 2 (antall) , Elevtimer (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gruppestørrelse, etter årstrinn Gruppestørrelse 2, per årstrinn er utilgjenglig for perioden 2015-2017 grunnet mangelende data
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken