Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12274: Ungdom 16-18 år i videregående opplæring, etter innvandringsbakgrunn og utdanningsstatus (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringsbakgrunn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsstatus

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Ungdom 16-18 år (antall):
antall
Ungdom 16-18 år (prosent):
prosent
Referansetid
Ungdom 16-18 år (antall):
31.12
Ungdom 16-18 år (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inkluderer elever i skoler som er godkjente etter opplæringsloven, både private, statlige og fylkeskommunale. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) regnes som i 'I videregående opplæring'. Fagskolestudenter og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) regnes som 'I utdanning utenfor videregående opplæring'. Innvandringskategori og alder hentes fra SSB befolkningsstatistikk. Personer etter bostedsfylke.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken