Elevar i grunnskolen

Til toppen

12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) 2015 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) , Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) , Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Indikatorer til kommunefakta
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)
Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Brukerveiledning for statistikkbanken