Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12252: Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
I vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
På yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
På studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
Referansetid
Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
I vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
På yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
På studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for voksne deltagere i forrige skoleår publisert for 2017 referer til skoleåret 2016-2017, 2016 til skoleåret 2015-2016 og 2015 til skoleåret 2014-2015. Antall voksne deltakere etter skolefylke.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken