Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12250: Ungdom i videregående opplæring, etter utdanningsprogram (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

utdanningsprogram

Totalt 17 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.03.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever (antall):
antall
Lærlinger (antall):
antall
Lærekandidater (antall):
antall
Elever i fagopplæring i skole (vg3) (antall):
antall
Referansetid
Elever (antall):
31.12
Lærlinger (antall):
31.12
Lærekandidater (antall):
31.12
Elever i fagopplæring i skole (vg3) (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inkluderer elever i alle skoler som er godkjente etter opplæringslovens bestemmelser, også private, statlige og kommunale. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet for studiespesialisering. Fagskolestudenter er ikke inkludert. Elever/lærlinger/lærekandidater etter bostedsfylke.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken