Elevar i grunnskolen

Til toppen

12222: Elever i kommunale og private grunnskoler med spesialundervisning, etter årstrinn (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden , 0104 Moss , 0105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Antall elever som får spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d318)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken