Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12199: Søkere i videregående opplæring (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Søkere til elevplass (antall):
antall
Søkere til elevplass som har blitt elev (antall):
antall
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (antall):
antall
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (prosent):
prosent
Søkere til lærlingplass (antall):
antall
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling (antall):
antall
Søkere til lærlingplass som har blitt lærlinger (prosent):
prosent
Søkere som ikke har fått plass (antall):
antall
Søkere som ikke er i opplæring per 1.10 (prosent):
prosent
Søkere til elevplass uten rett (antall):
antall
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev (antall):
antall
Referansetid
Søkere til elevplass (antall):
31.12
Søkere til elevplass som har blitt elev (antall):
31.12
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (antall):
31.12
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (prosent):
31.12
Søkere til lærlingplass (antall):
31.12
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling (antall):
31.12
Søkere til lærlingplass som har blitt lærlinger (prosent):
31.12
Søkere som ikke har fått plass (antall):
31.12
Søkere som ikke er i opplæring per 1.10 (prosent):
31.12
Søkere til elevplass uten rett (antall):
31.12
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene fremkommer ved kobling mellom søkertall per 15. juli og elev- og lærlingtall per 01. oktober. Søkertallet omfatter også elever per 01. oktober som ikke hadde søkt ordinært gjennom VIGO. Kilde: Utdanningsdirektoratet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken