Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12185: Undervisningsstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgruppe, kompetanse og heltid- og deltidsstillinger (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

aldersgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

kompetanse

Totalt 6 Valgte

Søk

heltid- og deltidsstillinger

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Lærere (antall):
antall
Lærere (prosent):
prosent
Referansetid
Lærere (antall):
31.12
Lærere (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Undervisningsstillinger i videregående opplæring
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Lærere (antall)
T.o.m 2017 telles personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk, selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning. F.o.m 2018 regnes ikke personer som ikke har yrkeskode
Lærere (prosent)
T.o.m 2017 telles personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk, selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning. F.o.m 2018 regnes ikke personer som ikke har yrkeskode for undervisning som lærere.

Brukerveiledning for statistikkbanken