Fylkeskommuneregnskap

12180: Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter balansedata (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

balansedata Velg minst en verdi

Totalt 48 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommunebalanser på kostraskjema 0D. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «fylkeskassa». Du finner tilsvarende tabell med data for fylkeskommunen inkludert fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper i statistikkbanktabell 12176 'Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner, etter balansedata (F) RETTING ETTER PUBLISERINGEN 15.03.2019: Balansedata for Oslo fylkeskommune er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilen i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene. Feilen omfatter alle variablene i tabellen. Rettedato 03.04.2019
På grunn av overgangen til nytt produksjonssystem i KOSTRA, og derav litt forskjell i utregningsmetoden av regnskapstall, kan enkelte regnskapsbegrep vise ulike tall i tabellene på ny struktur i forhold til tallene i gammel struktur for årene 2015 og 2016. Ulikheter kan skyldes at det var feil definisjon i gammel løsning som nå er rettet, samtidig som det kan forekomme feil i tall i de nye tabellene som SSB ikke har oppdaget. Opprettinger av eventuelle feil vil skje fortløpende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken