Til toppen
12073: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser indikatorer for antall avtalte årsverk for ulike grupper tannhelsepersonell i forhold til ulike befolkningsgrupper. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020. Data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2019 er tilgjengelig.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken