12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
antall
Besøk per kinoforestilling (antall):
antall
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Omløpshastighet for bøker (antall):
antall
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
31.12
Besøk per kinoforestilling (antall):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Omløpshastighet for bøker (antall):
31.12
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for kultur
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Besøk per kinoforestilling (antall)
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Brukerveiledning for statistikkbanken