Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12041: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen:
prosent
En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten:
prosent
Beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år:
prosent
Risikovurderinger gjennomføres systematisk og periodisk:
prosent
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering:
prosent
Aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring av ansatte og ledere gjennomføres minst én gang per år:
prosent
Referansetid
Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen:
1. kvartal
En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten:
2. kvartal
Beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år:
2. kvartal
Risikovurderinger gjennomføres systematisk og periodisk:
2. kvartal
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering:
2. kvartal
Aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring av ansatte og ledere gjennomføres minst én gang per år:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken