Bruk av IKT i offentlig sektor

12041: Tiltak/rutiner ved administrasjon av IKT-sikkerheten, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen:
prosent
En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten:
prosent
Beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år:
prosent
Risikovurderinger gjennomføres systematisk og periodisk:
prosent
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering:
prosent
Aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring av ansatte og ledere gjennomføres minst én gang per år:
prosent
Referansetid
Har en skriftlig informasjonssikkerhetspolicy som er forankret i ledelsen:
1. kvartal
En formelt utnevnt person er fagansvarlig for informasjonssikkerheten:
2. kvartal
Beredskapsøvelse gjennomføres minst en gang per år:
2. kvartal
Risikovurderinger gjennomføres systematisk og periodisk:
2. kvartal
Ved nye risikovurderinger iverksettes nødvendig risikohåndtering:
2. kvartal
Aktiviteter for opplæring og bevisstgjøring av ansatte og ledere gjennomføres minst én gang per år:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken