Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12039: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Planlegging av innkjøp:
prosent
Mottak av tilbud:
prosent
Evaluering og tildeling av kontrakt:
prosent
Ordrehåndtering i digitalt bestillingssystem:
prosent
Oversendelse av ordre til leverandør i strukturert format:
prosent
Mottak av faktura:
prosent
Kontroll og validering av innhold i mottatt faktura:
prosent
Oppfølging av inngåtte avtaler:
prosent
Referansetid
Planlegging av innkjøp:
1. kvartal
Mottak av tilbud:
2. kvartal
Evaluering og tildeling av kontrakt:
2. kvartal
Ordrehåndtering i digitalt bestillingssystem:
2. kvartal
Oversendelse av ordre til leverandør i strukturert format:
2. kvartal
Mottak av faktura:
2. kvartal
Kontroll og validering av innhold i mottatt faktura:
2. kvartal
Oppfølging av inngåtte avtaler:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Med innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt menes bruk av elektroniske verktøy til digitale innkjøp. Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som elektroniske verktøy.
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken