Bruk av IKT i offentlig sektor

12037: Tjenester som tilbys digitalt (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

tjenestetilbud Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Åpen innsynstjeneste som ikke krever innlogging:
prosent
Enkel, individuell tjeneste, som krever innlogging:
prosent
Kompleks, individuell tjeneste, som krever innlogging:
prosent
Selvaktivert tjeneste:
prosent
Referansetid
Åpen innsynstjeneste som ikke krever innlogging:
1. kvartal
Enkel, individuell tjeneste, som krever innlogging:
31.12.
Kompleks, individuell tjeneste, som krever innlogging:
31.12.
Selvaktivert tjeneste:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken