Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12036: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Mangel på politiske føringer:
prosent
Mangel på engasjement hos ledelsen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning:
prosent
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Manglende kompetanse i virksomheten:
prosent
Avhengig av utvikling hos andre virksomheter:
prosent
Referansetid
Mangel på politiske føringer:
1. kvartal
Mangel på engasjement hos ledelsen:
1. kvartal
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
1. kvartal
Mangel på felles standarder for datautveksling:
1. kvartal
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
1. kvartal
Vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning:
1. kvartal
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
1. kvartal
IKT-utgifter høyere enn forventet:
1. kvartal
Manglende kompetanse i virksomheten:
1. kvartal
Avhengig av utvikling hos andre virksomheter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
grad av hindring
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

grad av hindring
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken