Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12031: Ivaretakelse av IKT-funksjoner, etter grad av outsourcing (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2012 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Prosjektledelse ved IKT-anskaffelser:
prosent
Prosjektledelse for digitalisering:
prosent
Utvikling av IKT-/digitaliseringsstrategi:
prosent
Utvikling av internettløsninger:
prosent
Drift av enhetens servere:
prosent
Drift av PC-miljøer:
prosent
Forvaltning av fagsystemer:
prosent
Drift av fagsystemer:
prosent
IT-opplæring av interne brukere:
prosent
Brukerstøtte:
prosent
Sikkerhetsovervåking av IKT-infrastruktur:
prosent
Sikkerhetstesting (f.eks. penetrasjonstesting):
prosent
Referansetid
Prosjektledelse ved IKT-anskaffelser:
1. kvartal
Prosjektledelse for digitalisering:
1. kvartal
Utvikling av IKT-/digitaliseringsstrategi:
1. kvartal
Utvikling av internettløsninger:
1. kvartal
Drift av enhetens servere:
1. kvartal
Drift av PC-miljøer:
1. kvartal
Forvaltning av fagsystemer:
1. kvartal
Drift av fagsystemer:
1. kvartal
IT-opplæring av interne brukere:
1. kvartal
Brukerstøtte:
1. kvartal
Sikkerhetsovervåking av IKT-infrastruktur:
1. kvartal
Sikkerhetstesting (f.eks. penetrasjonstesting):
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
IKT-bruk
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

IKT-bruk
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken