Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12030: Endringer som følge av IKT-prosjekter, etter endringsgrad (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2008 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
prosent
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
En eller flere ansatte får/har fått andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
prosent
Raskere saksgang/kortere svartid:
prosent
Bedre samhandling med andre virksomheter:
prosent
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
prosent
Etablert nye tjenester:
prosent
Mer robust og sikker infrastruktur:
prosent
Andre områder:
prosent
Referansetid
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
1. kvartal
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
2. kvartal
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal
Redusert bemanning:
2. kvartal
En eller flere ansatte får/har fått andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
2. kvartal
Raskere saksgang/kortere svartid:
2. kvartal
Bedre samhandling med andre virksomheter:
2. kvartal
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
2. kvartal
Etablert nye tjenester:
2. kvartal
Mer robust og sikker infrastruktur:
2. kvartal
Andre områder:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
graden av endring
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

graden av endring
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken