Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12029: Forventede endringer ved innføring av nye IKT-systemer (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2013 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
prosent
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
En eller flere ansatte får andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
prosent
Raskere saksgang/kortere svartid:
prosent
Bedre samhandling med andre virksomheter:
prosent
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
prosent
Etablert nye tjenester:
prosent
Mer robust og sikker infrastruktur:
prosent
Andre områder:
prosent
Referansetid
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester:
1. kvartal
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
2. kvartal
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal
Redusert bemanning:
2. kvartal
En eller flere ansatte får andre arbeidsoppgaver i virksomheten:
2. kvartal
Raskere saksgang/kortere svartid:
2. kvartal
Bedre samhandling med andre virksomheter:
2. kvartal
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger:
2. kvartal
Etablert nye tjenester:
2. kvartal
Mer robust og sikker infrastruktur:
2. kvartal
Andre områder:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det har vært en endring i spørsmålsformuleringen fra 2017 til 2018 som kan forklare noe endring i tallene.
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken