Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12019: IKT-strategier (Statlige virksomheter, fylkeskommuner, kommuner) 2018 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har IKT-/digitaliseringsstrategi:
prosent
Har oppdatert IKT-/digitaliseringsstrategien:
prosent
IKT-infrastruktur:
prosent
Informasjonssikkerhet:
prosent
Digitaletjenester for innbyggere:
prosent
Digitale tjenester for næringslivet:
prosent
Digitale innkjøp:
prosent
Bruk av Grønn IKT:
prosent
Universell utforming:
prosent
IKT-/digitaliseringsstrategien innarbeidet i virksomhetsstrategien:
prosent
Deling av data:
prosent
Bruk av data fra andre offentlige virksomheter:
prosent
Velferdsteknologi:
prosent
Robotisering:
prosent
Læringsteknologi i undervisningen:
prosent
Skytjenester:
prosent
Referansetid
Har IKT-/digitaliseringsstrategi:
1. kvartal
Har oppdatert IKT-/digitaliseringsstrategien:
1. kvartal
IKT-infrastruktur:
1. kvartal
Informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Digitaletjenester for innbyggere:
1. kvartal
Digitale tjenester for næringslivet:
1. kvartal
Digitale innkjøp:
1. kvartal
Bruk av Grønn IKT:
1. kvartal
Universell utforming:
1. kvartal
IKT-/digitaliseringsstrategien innarbeidet i virksomhetsstrategien:
1. kvartal
Deling av data:
1. kvartal
Bruk av data fra andre offentlige virksomheter:
1. kvartal
Velferdsteknologi:
1. kvartal
Robotisering:
1. kvartal
Læringsteknologi i undervisningen:
1. kvartal
Skytjenester:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
status for strategi
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

status for strategi
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andeler fordelt på IKT-strategier er prosentandel av de som har IKT-strategi. IKT-strategien er en offisiell, skriftlig plan som inneholder målsetninger og retningslinjer for virksomhetens anskaffelse eller bruk av IKT.
Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken