Kommunehelsetenesta

11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

helsekontroller Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Andel barn (prosent):
prosent
Barn (antall):
antall
Referansetid
Andel barn (prosent):
31.12
Barn (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hjemmebesøk av jordmor: For 2017 ble hjemmebesøk av jordmor etter mor og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling innen 1-2 døgn medregnet, mens det fom. 2018 er innen 3 døgn. Helseundersøkelse innen utgangen av 1. trinn grunnskole: Anbefalt tidspunkt for gjennomføring er endret fra før til etter skolestart, påvirker særlig 2018-tall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken