Elevar i grunnskolen

Til toppen

11980: Elever i grunnskolen, etter eierforhold og årstrinn (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever alle trinn , 1. trinn , 2. trinn ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Antall elever i kommunale og private grunnskoler (GSI, felt d57)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken