Elevar i grunnskolen

Til toppen

11971: Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken