Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11964: Overganger til og fra videregående opplæring, etter overgang (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

overgang Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever med direkte overgang (antall):
antall
Elever med direkte overgang (prosent):
prosent
Referansetid
Elever med direkte overgang (antall):
31.12
Elever med direkte overgang (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Direkte overganger fra avsluttet grunnskole på våren til videregående opplæring samme høst, og direkte overgang fra avsluttet videregående opplæring til høyere utdanning samme høst. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet for videregående opplæring. Tallene er etter bostedsfylke.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken