Til toppen
11961: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten, etter pasientgruppe (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Under offentlig tilsyn (antall):
antall
Undersøkt/behandlet (antall):
antall
Planlagt ikke innkalt (antall):
antall
Etterslep av pasienter (antall):
antall
Takket nei til undersøkelse/behandling (antall):
antall
Ikke møtt til undersøkelse/behandling (antall):
antall
Undersøkt/behandlet de siste tre årene (antall):
antall
Personer i hver pasientgruppe (antall):
antall
Andel under offentlig tilsyn (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de siste tre årene (prosent):
prosent
Referansetid
Under offentlig tilsyn (antall):
31.12
Undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Planlagt ikke innkalt (antall):
31.12
Etterslep av pasienter (antall):
31.12
Takket nei til undersøkelse/behandling (antall):
31.12
Ikke møtt til undersøkelse/behandling (antall):
31.12
Undersøkt/behandlet de siste tre årene (antall):
31.12
Personer i hver pasientgruppe (antall):
31.12
Andel under offentlig tilsyn (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de siste tre årene (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
pasientgruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Pasientbehandling i tannhelsetjenesten - grunnlagsdata og nøkkeltall. Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven. For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken