Til toppen
11959: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant utvalgte aldersgrupper, etter alder (F) (avslutta serie) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Personer undersøkt/behandlet (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall):
antall
Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall):
antall
Personer med karies i 1-4 tenner (DMFT=1-4) (antall):
antall
Personer med karies i 5-9 tenner (DMFT=5-9) (antall):
antall
Personer med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (antall):
antall
Personer uten ny karieserfaring (antall):
antall
Friske tenner (antall):
antall
Kariøse tenner (antall):
antall
Tapte tenner (antall):
antall
Fylte tenner (antall):
antall
Tenner med karieserfaring (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (antall):
antall
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
antall
Personer i hver aldersgruppe (antall):
antall
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene (prosent):
prosent
Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (prosent):
prosent
Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (prosent):
prosent
Andel uten ny karieserfaring (prosent):
prosent
Personer med initialkaries (antall):
antall
Tenner med initialkaries (antall):
antall
Tenner med initialkaries per pasient (prosent):
prosent
Referansetid
Personer undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet de tre siste årene (antall):
31.12
Personer uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (antall):
31.12
Personer med karies i 1-4 tenner (DMFT=1-4) (antall):
31.12
Personer med karies i 5-9 tenner (DMFT=5-9) (antall):
31.12
Personer med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (antall):
31.12
Personer uten ny karieserfaring (antall):
31.12
Friske tenner (antall):
31.12
Kariøse tenner (antall):
31.12
Tapte tenner (antall):
31.12
Fylte tenner (antall):
31.12
Tenner med karieserfaring (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring (antall):
31.12
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
31.12
Personer i hver aldersgruppe (antall):
31.12
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de tre siste årene (prosent):
31.12
Andel uten karies, 'null hull' (DMFT=0) (prosent):
31.12
Andel med karies i mer enn 9 tenner (DMFT>9) (prosent):
31.12
Andel uten ny karieserfaring (prosent):
31.12
Personer med initialkaries (antall):
31.12
Tenner med initialkaries (antall):
31.12
Tenner med initialkaries per pasient (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tidligere 'Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer - grunnlagsdata og nøkkeltall'. Nå også med 3- og 15-åringer. 2019 tall for Hordaland FK kan foreløpig ikke publiseres. En følge av dette er at de aggregerte verdiene Landet, Landet uten Oslo og Vest-Norge også blir prikket. De nye variablene «Personer med initialkaries», «Tenner med initialkaries» og «Tenner med initialkaries per pasient» er under revisjon, og prikkes foreløpig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken