Utenrikshandel med varer

Til toppen
11927: Utenrikshandel med varer. Endelig revisjon av årstall 2015 - 2018
Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi - nye tall (1 000 kr):
1 000 kr
Verdi - forrige publisering (1 000 kr):
1 000 kr
Verdi - første publisering (1 000 kr):
1 000 kr
Endring - fra forrige publisering (prosent):
prosent
Endring - fra første publisering (prosent):
prosent
Referansetid
Verdi - nye tall (1 000 kr):
Slutten av måneden
Verdi - forrige publisering (1 000 kr):
Slutten av måneden
Verdi - første publisering (1 000 kr):
Slutten av måneden
Endring - fra forrige publisering (prosent):
Slutten av måneden
Endring - fra første publisering (prosent):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
import/eksport
Må velges *
varegruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

import/eksport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken