11793: Rens og rensekrav. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe) (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe) (antall):
antall
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P) (kg):
kg
Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
kg
Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
kg
Belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annen rensing (kg tot-P) (kg):
kg
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
antall
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
antall
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
prosent
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
prosent
Referansetid
Antall innbyggere tilknyttet anlegg (=>50pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (=> 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert eller annen rensing (=> 50 pe) (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet ledningsnettet med urenset utslipp (=> 50 pe) (antall):
31.12
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P) (kg):
31.12
Belastning på anlegg med kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
31.12
Belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (kg tot-P) (kg):
31.12
Belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annen rensing (kg tot-P) (kg):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap.13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (antall):
31.12
Antall innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (antall):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 14 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der rensekrav ikke er oppfylt (prosent):
31.12
Andel innbyggere tilknyttet kap. 13 anlegg der oppfyllelse av rensekrav ikke kan vurderes (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken