Til toppen
11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Fravær (årsverk):
årsverk
Ledige stillinger (årsverk):
årsverk
Utførte årsverk (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Fravær (årsverk):
31.12
Ledige stillinger (årsverk):
31.12
Utførte årsverk (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
personellgruppe
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 18 Valgte 0

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Avtalte årsverk, fravær, ledige stillinger og utførte årsverk. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken