Til toppen
11773: Utadrettet forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, etter personellgruppe (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Timer brukt til forebyggende arbeid (timer):
timer
Referansetid
Timer brukt til forebyggende arbeid (timer):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
personellgruppe som gjør arbeidet
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser omfanget av tannhelsetjenestens forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i antall timer og hvilke personellgrupper som har utført arbeidet. Fra og med årgangen 2019, blir antall timer utadrettet forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten kun rapportert som total, og ikke fordelt på personellgrupper.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken