Til toppen

11760: Bestand, utlån og omløpshastighet i folkebibliotek, etter medietype (K) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fysiske medier , Bøker , Barnebøker ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bestand, utlån og omløpshastighet i folkebibliotek etter medietype

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utlån (antall)

Innhold endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenlignbart med tidligere år. Utlån av e-bøker tilsvarer nedlasting.

Brukerveiledning for statistikkbanken