11721: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 2016M01 - 2020M04
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

makrostørrelse Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 52 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Achraf Bougroug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 615
acb@ssb.no

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Prisindekser, sesongjustert (2017=100):
indeks
Volumendring fra samme måned året før (prosent):
prosent
Verdiendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent):
prosent
Prisendring fra samme måned året før (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
Slutten av måneden
Faste 2017-priser (mill. kr):
Slutten av måneden
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Faste 2017-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Prisindekser, sesongjustert (2017=100):
Slutten av måneden
Volumendring fra samme måned året før (prosent):
Slutten av måneden
Verdiendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Volumendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Prisendring fra samme måned året før (prosent):
Slutten av måneden
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2017-priser (mill. kr):
Faste priser
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2017-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Prisindekser, sesongjustert (2017=100):
Faste priser
Volumendring fra samme måned året før (prosent):
Faste priser
Verdiendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent):
Faste priser
Prisendring fra samme måned året før (prosent):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Faste 2017-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr)
Rullerende tre måneder er beregnet ved å summere observasjonsmåneden med de to foregående månedene. Eksempelvis er juli summen av perioden mai-juli.
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent)
Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.

Brukerveiledning for statistikkbanken