Til toppen

11721: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 2016M01 - 2020M12

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Løpende priser (mill. kr) , Faste 2018-priser (mill. kr) , Løpende priser, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner , ¬ Konsum i husholdninger , ¬¬ Varekonsum ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Faste 2018-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr)
Rullerende tre måneder er beregnet ved å summere observasjonsmåneden med de to foregående månedene. Eksempelvis er juli summen av perioden mai-juli.
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent)
Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.

Brukerveiledning for statistikkbanken