Til toppen

11635: Fullførte fagskoleutdanninger. Kjønn, fagfelt og varighet 2015-2016 - 2018-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

fagfelt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

varighet


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken