Produksjon og forbruk av energi, energibalanse

11563: Energiforbruk i husholdninger og fritidshus 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2019
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
pma@ssb.no

Måleenhet
Elektrisitet (GWh):
GWh
Kull og koks (GWh):
GWh
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
GWh
Fyringsparafin (GWh):
GWh
LPG, tungolje (GWh):
GWh
Ved (GWh):
GWh
Naturgass (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Bensin (GWh):
GWh
Anleggsdiesel (GWh):
GWh
Auto diesel (GWh):
GWh
Biodrivstoff (GWh):
GWh
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
GWh
Energiforbruk per husholdning (kWh):
kWh
Energiforbruk per person (kWh):
kWh
Elektrisitetsforbruk per husholdning (kWh):
kWh
Elektrisitetsforbruk per person (kWh):
kWh
Folkemengde:
personer
Antall husholdninger:
husholdninger
Referansetid
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Kull og koks (GWh):
31.12.
Fyringsolje og tungdestillat (GWh):
31.12.
Fyringsparafin (GWh):
31.12.
LPG, tungolje (GWh):
31.12.
Ved (GWh):
31.12.
Naturgass (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Bensin (GWh):
31.12.
Anleggsdiesel (GWh):
31.12.
Auto diesel (GWh):
31.12.
Biodrivstoff (GWh):
31.12.
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh):
31.12.
Energiforbruk per husholdning (kWh):
31.12.
Energiforbruk per person (kWh):
31.12.
Elektrisitetsforbruk per husholdning (kWh):
31.12.
Elektrisitetsforbruk per person (kWh):
31.12.
Folkemengde:
31.12.
Antall husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det er et brudd i tidsserien for antall husholdninger som gir en ekstra stor økning i antall husholdninger i 2014. Uten dette bruddet ville gjennomsnittlig energibruk per husholdning i 2014 vært 19363 kWh i 2014 og gjennomsnittlig strømforbruk per husholdning ville vært 16112 kWh.

Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh): Tilsvarer tall i energibalansen og er utenom drivstoff i private biler, men inklusiv bensin brukt i redskaper, gressklippere osv.

Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh): Tilsvarer tallet for energibruk i husholdninger i energiregnskapet.

Antall husholdninger: Kilde er folke- og boligtellinger for 1990 og 2001 og interpolerte tall i mellomliggende år. Fra 2005 er kilden registerbasert husholdningsstatistikk. Fra 2005 er tallene beregnet som gjennomsnitt for året.

Brukerveiledning for statistikkbanken