Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11557: Energiregnskap. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

energiregnskapspost

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle energiprodukter , Kull og kullprodukter (ktonn) , Naturgass (mSm3) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forbruk i næringer og husholdninger: Omfatter alle typer forbruk av energiprodukter. Dvs. energiprodukter benyttet til omvandling, transport, råstoff og annet sluttforbruk. EP05 Biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661). EP052 Flytende biobrensler: Inkluderer bioandelene for bensin (EP0465), autodiesel (EP0467112) og jetparafin (EP04661). EP0469 Oljeprodukter ikke nevnt andre steder: Inkluderer raffineriråstoff (EP043), tilsetningsstoffer i raffineri (EP044), andre hydrokarboner og hydrogener (EP045) og raffinerigass (EP0461). Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken