Styre og leiing i aksjeselskap

11455: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter organisasjonsform, rolletype og kjønn (F) 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

organisasjonsform Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

rolletype Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2019
Kontakt
Marte O. Kittilsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4474
kit@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 21094299
gso@ssb.no

Måleenhet
Rolleinnehaver:
personer
Referansetid
Rolleinnehaver:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken