Til toppen
11007: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) 2000K1 - 2020K2
Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
jma@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
1 000 m²
Referansetid
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
Slutten av kvartalet
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 82 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken