Til toppen

10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983M01 , 1983M02 , 1983M03 ,

Valgt 1 av totalt 204

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

Brukerveiledning for statistikkbanken