10997: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (1 000 m²) (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 204 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.08.2015
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
1 000 m²
Referansetid
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, ujustert:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, sesongjustert:
Slutten av måneden
Igangsatt bruksareal til annet enn bolig, trend:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

Brukerveiledning for statistikkbanken