10996: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig. Ujustert, sesongjustert og trend (avslutta serie) 1983M01 - 1999M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 204 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.08.2015
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Igangsatte boliger, ujustert:
boliger
Igangsatte boliger, sesongjustert:
boliger
Igangsatte boliger, trend:
boliger
Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), ujustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), sesongjustert:
1 000 m²
Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), trend:
1 000 m²
Referansetid
Igangsatte boliger, ujustert:
Siste dag i måneden
Igangsatte boliger, sesongjustert:
Siste dag i måneden
Igangsatte boliger, trend:
Siste dag i måneden
Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), ujustert:
Siste dag i måneden
Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), sesongjustert:
Siste dag i måneden
Igangsatt bruksareal til bolig (1 000 m²), trend:
Siste dag i måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken