Kommuneregnskap

Til toppen

10904: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Kommunekonsern (avslutta serie) 2008 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring (mill. kr) , Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter , Lønn, administrasjon og styring (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Barn 1-5 år med barnehageplass i alt

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever

Indikatoren er beregnet på informasjon fra alle kommuner.

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever

Ny tidsserie. På grunn av sammenslåing av ordinære grunnskoler og spesialskoler i 2011, har det blitt laget en ny tidsserie tilbake til 2003.

Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt

Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.

Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt

Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.

Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over

Inkluderer alle hjemmetjenestemottakere som utgiftsføres på F254, dvs. hjemmesykepleie, praktisk bistand (herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent), omsorgslønn og avlastning utenfor institusjon.

Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt

Inkludert statlige plasser

Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner

Inkludert statlige plasser