Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
10876: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Fylkeskonsern (avslutta serie) 2008 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring:
mill. kr
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
prosent
Lønn, administrasjon og styring:
mill. kr
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter F510-562 videregående opplæring:
mill. kr
Brutto driftsutgifter videregående opplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter til videregående opplæring:
mill. kr
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år:
mill. kr
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring:
mill. kr
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
mill. kr
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
mill. kr
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
personer
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
personer
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
personer
Ungdom 19-20 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
personer
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
årsverk
Netto driftsutgifter, samferdsel:
mill. kr
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
prosent
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt:
kr per innbygger
Brutto investeringsutgifter, samferdsel:
mill. kr
Antall skyssberettigede elever grunn- og videregående skole:
personer
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videregående skole av alle elever:
prosent
Referansetid
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring:
31.12.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter:
31.12.
Lønn, administrasjon og styring:
31.12.
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter:
31.12.
Korrigerte brutto driftsutgifter F510-562 videregående opplæring:
31.12.
Netto driftsutgifter til videregående opplæring:
31.12.
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år:
31.12.
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring:
31.12.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
31.12.
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av tot. brutto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten:
31.12.
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
31.12.
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
31.12.
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten:
31.12.
Ungdom 19-20 år, etterslep i tannhelsetjenesten:
31.12.
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt:
31.12.
Netto driftsutgifter, samferdsel:
31.12.
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter:
31.12.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt:
31.12.
Brutto investeringsutgifter, samferdsel:
31.12.
Antall skyssberettigede elever grunn- og videregående skole:
31.12.
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videregående skole av alle elever:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Brutto investeringsutgifter, samferdsel
Forvaltningsreformen fom. 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken