Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

10876: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Fylkeskonsern (avslutta serie) 2008 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring , Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter , Lønn, administrasjon og styring ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Brutto investeringsutgifter, samferdsel

Forvaltningsreformen fom. 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.