Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10860: Rekruttering av IKT-spesialister, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2014 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
prosent
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
prosent
Referansetid
Har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
1. kvartal
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Hadde problemer med å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året
Beregnet av andelen virksomheter som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året.

Brukerveiledning for statistikkbanken