Bruk av IKT i offentlig sektor

10855: Tiltak for IKT-sikkerheten (Statlige virksomheter) 2004 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

status for tiltak

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Løpende abonnement på antivirusprogram:
prosent
Brannmur:
prosent
Spam-filtre:
prosent
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
prosent
Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert:
prosent
Nødstrømsanlegg:
prosent
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk:
prosent
Program for avdekking av identitetstyveri (phishing):
prosent
Rutinemessige penetrasjonstester på interne systemer:
prosent
Rutiner for installering av sikkerhetspatcher på systemer:
prosent
Beredskapsøvelse minst en gang i året:
prosent
Nødløsning for kommunikasjon (alternativer for data- og telekommunikasjoner):
prosent
Tofaktor-autentisering for ansatte ved ekstern innlogging til virksomhetens IKT-systemer:
prosent
Rollebasert brukersystem: en ansatt skal bare ha tilgang til området han/hun arbeider med (Least privilege prinsipp):
prosent
Sentrale loggtjenester:
prosent
Tekniske tiltak for behandling av sensitive data (f. eks. kryptering, digital signering):
prosent
Kryptering av virksomhetens bærbare IKT-utstyr:
prosent
Referansetid
Løpende abonnement på antivirusprogram:
2. kvartal
Brannmur:
2. kvartal
Spam-filtre:
2. kvartal
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
2. kvartal
Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert:
2. kvartal
Nødstrømsanlegg:
2. kvartal
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk:
2. kvartal
Program for avdekking av identitetstyveri (phishing):
2. kvartal
Rutinemessige penetrasjonstester på interne systemer:
2. kvartal
Rutiner for installering av sikkerhetspatcher på systemer:
2. kvartal
Beredskapsøvelse minst en gang i året:
2. kvartal
Nødløsning for kommunikasjon (alternativer for data- og telekommunikasjoner):
2. kvartal
Tofaktor-autentisering for ansatte ved ekstern innlogging til virksomhetens IKT-systemer:
2. kvartal
Rollebasert brukersystem: en ansatt skal bare ha tilgang til området han/hun arbeider med (Least privilege prinsipp):
2. kvartal
Sentrale loggtjenester:
2. kvartal
Tekniske tiltak for behandling av sensitive data (f. eks. kryptering, digital signering):
2. kvartal
Kryptering av virksomhetens bærbare IKT-utstyr:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken