Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10855: Tiltak for IKT-sikkerheten (Statlige virksomheter) 2004 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Løpende abonnement på antivirusprogram:
prosent
Brannmur:
prosent
Spam-filtre:
prosent
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
prosent
Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert:
prosent
Nødstrømsanlegg:
prosent
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk:
prosent
Program for avdekking av identitetstyveri (phishing):
prosent
Rutinemessige penetrasjonstester på interne systemer:
prosent
Rutiner for installering av sikkerhetspatcher på systemer:
prosent
Beredskapsøvelse minst en gang i året:
prosent
Nødløsning for kommunikasjon (alternativer for data- og telekommunikasjoner):
prosent
Tofaktor-autentisering for ansatte ved ekstern innlogging til virksomhetens IKT-systemer:
prosent
Rollebasert brukersystem: en ansatt skal bare ha tilgang til området han/hun arbeider med (Least privilege prinsipp):
prosent
Sentrale loggtjenester:
prosent
Tekniske tiltak for behandling av sensitive data (f. eks. kryptering, digital signering):
prosent
Kryptering av virksomhetens bærbare IKT-utstyr:
prosent
Referansetid
Løpende abonnement på antivirusprogram:
2. kvartal
Brannmur:
2. kvartal
Spam-filtre:
2. kvartal
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
2. kvartal
Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert:
2. kvartal
Nødstrømsanlegg:
2. kvartal
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk:
2. kvartal
Program for avdekking av identitetstyveri (phishing):
2. kvartal
Rutinemessige penetrasjonstester på interne systemer:
2. kvartal
Rutiner for installering av sikkerhetspatcher på systemer:
2. kvartal
Beredskapsøvelse minst en gang i året:
2. kvartal
Nødløsning for kommunikasjon (alternativer for data- og telekommunikasjoner):
2. kvartal
Tofaktor-autentisering for ansatte ved ekstern innlogging til virksomhetens IKT-systemer:
2. kvartal
Rollebasert brukersystem: en ansatt skal bare ha tilgang til området han/hun arbeider med (Least privilege prinsipp):
2. kvartal
Sentrale loggtjenester:
2. kvartal
Tekniske tiltak for behandling av sensitive data (f. eks. kryptering, digital signering):
2. kvartal
Kryptering av virksomhetens bærbare IKT-utstyr:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
status for tiltak
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

status for tiltak

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken