Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10854: Innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Planlegging av innkjøp:
prosent
Kunngjøring av konkurranser:
prosent
Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag:
prosent
Mottak av tilbud:
prosent
Evaluering og tildeling av kontrakt:
prosent
Ordrehåndtering i digitalt bestillingssystem:
prosent
Oversendelse av ordre til leverandør i strukturert format:
prosent
Mottak av faktura:
prosent
Kontroll og validering av innhold i mottatt faktura:
prosent
Oppfølging av inngåtte avtaler:
prosent
Referansetid
Planlegging av innkjøp:
2. kvartal
Kunngjøring av konkurranser:
2. kvartal
Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag:
2. kvartal
Mottak av tilbud:
2. kvartal
Evaluering og tildeling av kontrakt:
2. kvartal
Ordrehåndtering i digitalt bestillingssystem:
2. kvartal
Oversendelse av ordre til leverandør i strukturert format:
2. kvartal
Mottak av faktura:
2. kvartal
Kontroll og validering av innhold i mottatt faktura:
2. kvartal
Oppfølging av inngåtte avtaler:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som digital aktivitet.
Med innkjøpsprosesser som gjennomføres digitalt menes bruk av elektroniske verktøy til digitale innkjøp. Bruk av tekstfiler og regnearkfiler, og mottak og leveranse på e-post anses ikke som elektroniske verktøy.

Brukerveiledning for statistikkbanken