Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10846: Formål med bruk av sosiale medier, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2015 - 2019
Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
prosent
Utvikle virksomhetens omdømme:
prosent
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
prosent
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
prosent
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
prosent
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
prosent
Rekruttere nye ansatte:
prosent
Referansetid
Tilgjengeliggjøre informasjon om virksomheten:
1. kvartal
Utvikle virksomhetens omdømme:
1. kvartal
Innhente/svare på brukernes meninger, vurderinger og spørsmål:
1. kvartal
Involvere brukerne i utvikling av tjenester:
1. kvartal
Prosjektarbeid i interne/eksterne miljøer:
1. kvartal
Utveksle synspunkter/holdninger/kunnskap innenfor virksomheten:
1. kvartal
Rekruttere nye ansatte:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prosentandelene er beregnet av andel statlige virksomheter som bruker sosiale medier.

Brukerveiledning for statistikkbanken